Rộng hơn, khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn, GH5RM là một hình thái khác của GH4.5RM.
Sự thay đổi từ hình dáng kiến trúc đến thiết kế nội thất làm cho GH5RM mang phong cách hoàn toàn khác, bên cạnh đó việc mở rộng chiều sâu nhà thêm 0,5m đã làm cho không gian thay đổi khác biệt so với phiên bản GH4.5RM trước đó.