Sản phẩm GHRVL 450
Mẫu nhà GHRVL 450
1 / 11
Phối cảnh ngoại thất GHRVL 450
2 / 11
Phối cảnh ngoại thất GHRVL 450
3 / 11
Phối cảnh ngoại thất GHRVL 450
4 / 11
Phối cảnh ngoại thất GHRVL 450
5 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
6 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
7 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
8 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
9 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
10 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
11 / 11
Phối cảnh nội thất GHRVL 450
Tổng diện tích 510 m2 / 2 tầng Diện tích nhà 450 m2 / 2 tầng Phòng Khách Gara Phòng Ngủ 1 đôi / 2 đơn Phòng Ăn, Phòng Bếp   /   Phòng đọc, P. Làm việc Phòng tắm, Vệ sinh   /   Phòng Kho, Kỹ Thuật  /   Phòng thay đồ

Nội thất GHRVL 450