Giới thiệu về GH2RN
GH2RN 315m2
1 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
2 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
3 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
4 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
5 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
6 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
7 / 11
Ngoại thất GHLH GH2RN 315m2
8 / 11
Nội thất GHLH GH2RN 315m2
9 / 11
Nội thất GHLH GH2RN 315m2
10 / 11
Nội thất GHLH GH2RN 315m2
11 / 11
Nội thất GHLH GH2RN 315m2
Tổng diện tích 475 m2 / 2 tầng Diện tích nhà 420 m2 / 2 tầng Phòng Khách Gara   /   Phòng Ngủ 1 đôi / 3 đơn Phòng Ăn, Phòng Bếp   /   Phòng đọc, P. Làm việc   /   Phòng tắm, vệ sinh   /   Phòng giặt, Phòng Kho   /   Phòng thay đồ
GH2RN 315m2
Ngoại thất GH2RN 315m2
Nội thất GH2RN 315m2